#24 Black & White Horses, Dedoplistkaro, Georgia. 2019
8x10" Silver Gelatin Print
Edition of 10
Back to Top